IX SESJA RADY GMINY

5 listopada br. podczas IX sesji Rady Gminy w Krzęcinie, radni uchwalili Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Krzęcin na lata 2015-2018 oraz Program Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. 

Określili także wysokość stawek podatku od nieruchomości i środków transportu oraz wprowadzili zmiany w budżecie Gminy Krzęcin na 2015 rok. 
Podczas sesji radni zatwierdzili jednogłośnie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków realizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Mielęcin”.

Sandra Żuk

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 04 grudnia 2022, imieniny: Barbary i Piotra