"Każde miejsce opowiada swoją historię"

 W ramach działań „Społecznej Rewitalizacji” w sołectwie Krzęcin odbyło się wczoraj (27.05.2021 r.) podsumowanie projektu pn. „Każde miejsce opowiada swoją historię – ścieżka historyczno-edukacyjna”.

rewitalizacja

 Na to zadanie środki w wysokości 18 500 zł pozyskała firma 4C Centrum Ekonomii Społecznej w Szczecinie w związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie konkursem dot. społecznej rewitalizacji. Dzięki nowej inwestycji nasza ścieżka spacerowo-rowerowa doposażona została w 8 tablic historyczno-edukacyjnych. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Razem dla Gminy Krzęcin, a koordynatorem wszystkich działań związanych z rewitalizacją na terenie gminy Krzęcin jest Pani Małgorzata Matuszak.
 Firmę 4C Centrum Ekonomii Społecznej reprezentowały Panie: Monika Baszak i Karolina Sosnowska.
 Uroczystego otwarcia inwestycji dokonali Wójt Gminy Krzęcin, Bogdan Wojciech Brzustowicz, Skarbnik Gminy, Joanna Witkowska, Lokalny Animator ds. Rewitalizacji, Małgorzata Matuszak, Wiceprezes Stowarzyszenia „Razem dla Gminy Krzęcin, Janusz Głowacki, Facylitator Społecznej Rewitalizacji, Animator Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, Monika Baszak, Sołtys Krzęcina, Kamil Kozłowski i Zdzisław Wagner, mieszkaniec Gminy Krzęcin.

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 26 marca 2023, imieniny: Teodora i Emanuela