Informacja

Pragnę poinformować, że działając na podstawie paragrafu 1 Uchwały Nr XXXIV/215/2010 Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krzęcin, w terminie do 15 września 2015 r. będą przyjmowane wnioski do projektu budżetu na 2016 rok. Można je składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Krzęcinie lub przesłać drogą pocztową na adres: „Urząd Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin”.

Prawidłowo złożony wniosek, o którym mowa wyżej, powinien zawierać krótki opis zadania, wraz z jego tytułem, zakresem i miejscem realizacji, szacunkowym kosztem oraz uzasadnieniem, z którego wynikać będzie celowość zaplanowania środków na ten cel w danym roku budżetowym.

W związku z tym, że w budżecie Gminy Krzęcin na 2016 rok wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki,  sołectwa składają także swoje propozycje jego wykorzystania zgodnie z Zarządzeniem Nr 55 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu oraz Procedur ustalania i wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Krzęcin do 30 września 2015 r.

Jednocześnie chciałbym zauważyć, że w projekcie budżetu Gminy Krzęcin na rok 2016 planowane są wstępnie następujące zadania inwestycyjne (o tym czy ostatecznie zostaną jednak uwzględnione w budżecie, zadecyduje możliwość pozyskania dofinansowania na ich realizację):

 

Lp.

Nazwa zadania

Sporządzony projekt

Wartość kosztorysowa (zł)

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej   

w miejscowości Granowo.

Tak

 (w trakcie aktualizacji)

2.500.000

2.

Budowa sieci wodociągowej do kolonii Sobolewo, Sierosławiec i Boguszyce.

Tak

(przed aktualizacją)

150.000

3.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej

w Krzęcinie

Tak

 (w trakcie aktualizacji)

2.000.000

4.

Przebudowa drogi gminnej do Sobieradza.

Tak

780.000

5.

Budowa chodników w Nowym Klukomiu –

II etap.

Tak

50.000

 

Wójt Gminy Krzęcin

Bogdan Wojciech Brzustowicz

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest poniedzialek 25 października 2021, imieniny: Kryspina i Ingi

Najbliższe wydarzenie: