VIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzęcin

Uprzejmie zawiadamiam, że na wniosek Wójta Gminy Krzęcin zwołuję VIII nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Krzęcin VIII kadencji.  Sesja odbędzie się w dniu 8 października 2019 r. (wtorek), w siedzibie Urzędu Gminy Krzęcin, w Sali Narad (parter budynku), ul. Tylna 7.  Początek o godz. 9.00.  

 Porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Krzęcin:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności rady do podejmowania uchwał. 
2. Przedstawienie  i ustalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr  VII/65/2019 z dnia 18 września 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
5. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/66/2019 Rady Gminy Krzęcin 
z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
6. Zamknięcie obrad.

                              PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
                                Artur Konopelski

Wpisany przez: admin

  • :
  • :

Dziś jest czwartek 27 lutego 2020, imieniny: Gabriela i Anastazji

Najbliższe wydarzenie: