VII Sesja Rady Gminy Krzęcin

W dniu 18 września br. w siedzibie Urzędu Gminy Krzęcin odbyła się VII Sesja Rady Gminy Krzęcin VIII kadencji. Z uwagi na rezygnację Gminy Krzęcin z członkostwa w Związku Gmin Dolnej Odry, głównym tematem wczorajszych obrad było określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Krzęcin.

Podjęte uchwały dotyczyły również spraw oświatowych: ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum oraz ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli.
Warto wspomnieć, iż wśród zaproszonych gości obecni byli: Starosta Choszczeński, Wioletta Kaszak, Wicestarosta, Paweł Szuber, Przewodniczący Rady Powiatu, Eugeniusz Nykiel i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Henryk Owczarek.
Pani Starosta przedstawiła zebranym informacje, jakie inwestycje obecnie wykonuje Powiat Choszczeński na terenie naszej gminy oraz jakie są planowane w przyszłości.

 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest czwartek 06 sierpnia 2020, imieniny: Sławy i Jakuba

Najbliższe wydarzenie: