Raport o stanie Gminy Krzęcin za 2018 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krzęcin!

Na podstawie art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2019r., poz.506) Wójt Gminy w Krzęcinie przekazał w ustawowym terminie Radzie Gminy w Krzęcinie „Raport o stanie Gminy Krzęcin za 2018 r.”

Nad przedstawionym raportem na sesji Rady Gminy Krzęcin w dniu 13 czerwca 2019 r. zostanie przeprowadzona debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 Mieszkańców Gminy Krzęcin (decyduje kolejność zgłoszeń). Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy powinien złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy w Krzęcinie, do dnia 12 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7 (w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30, w pokoju numer 12, biuro rady gminy), pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis zgłaszającego się do debaty. Zgłoszenie powinno być poparte przez co najmniej 20 osób.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

 

Przewodniczący Rady Gminy w Krzęcinie
           Artur Konopelski


- Raport o stanie Gminy Krzęcin za 2018 r.

- Wzór zgłoszenia

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 05 lipca 2020, imieniny: Karoliny i Antoniego

Najbliższe wydarzenie: