Wsparcie Rozwoju Usług Społecznych w Gminie Krzęcin

16 kwietnia br. w Urzędzie Gminy Krzęcin miało miejsce spotkanie z przedstawicielami firmy Project Hub sp. z o.o. z Poznania. Tematem wstępnych rozmów był udział naszej gminy w konkursie, ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pn. „Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych, świadczonych w interesie ogólnym”.

Naszą gminę reprezentowali: Wójt Bogdan Wojciech Brzustowicz, Sekretarz Ryszard Przywarty, Skarbnik Joanna Witkowska, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Alicja Kamińska, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Monika Rodykow, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Piotr Drobotko i Inspektor ds. promocji Sandra Żuk.
W ramach zadania, możliwe jest m.in. finansowanie działań dot. usług opiekuńczych świadczonych w domach uczestników projektu; usług rehabilitacyjnych czy utworzenia i utrzymania klubu seniora, drobnych remontów w miejscu organizacji klubu, zapewnienia zajęć dla seniorów.

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest sobota 06 czerwca 2020, imieniny: Pauliny i Laury