Gmina Krzęcin wnioskuje o Granty Sołeckie

W dniu 28 lutego br. wójt Bogdan Wojciech Brzustowicz złożył w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie 8 wniosków o wsparcie finansowe w wysokości 10.000 zł. ramach konkursu „Granty Sołeckie 2019”, na każdy z wnioskowanych projektów.

Pierwszy z nich, wnioskowany przez Sołtysa Józefa Jagieło, dotyczy inwestycji pn. „Utworzenie siłowni zewnętrznej i stworzenie miejsca integracji i rekreacji na świeżym powietrzu dla mieszkańców Chłopowa”. Całkowity koszt projektu wynosi 10.627,20 zł.
Sołtys sołectwa Granowo, Zdzisław Kośmider wraz z przedstawicielami Rady Sołeckiej w osobach: Joanna Ligęza, Henryka Czyż, Teresa Krawczyk i Zbigniew Sokołowski planują projekt pn. „Aktywne i bezpieczne Granowo, budowa chodnika w pasie drogi ul. Zakładowej”. Koszt zadania to kwota: 20.220,90 zł (z czego 10.220,90 zł stanowią środki z Funduszu Sołeckiego).
„Doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kaszewo” to nazwa wniosku, zgłoszonego przez Sołtysa Kaszewa, Tomasza Preisa, gdzie wartość jego wynosi: 10.947,00 zł.
Sołectwo Mielęcin z Sołtysem Włodzimierzem Burym na czele i  członkami Rady Sołeckiej w osobach: Angelika Leończuk, Wiktoria Leończuk i Michał Bobojć wnioskują o „Doposażenie miejsca lokalnej integracji w Mielęcinie”. Wartość projektu to kwota: 10.288,00 zł.
Sołtys sołectwa Objezierze, Judyta Mroczkowska wraz z Radą Sołecką w osobach: Łukasz Mroczkowski i Błażej Laskowski zgłosili projekt pn. „Lubimy aktywnie spędzać czas – doposażenie placu zabaw na terenie boiska sportowo-rekreacyjnego w Objezierzu”. Koszt inwestycji to 10.701,00 zł.
„Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw” to nazwa projektu z Przybysławia, o który wnioskują Sołtys Przemysław Kusz oraz przedstawiciel Rady Sołeckiej, Żaneta Wysocka, a koszt zadania wynosi: 10.500,50 zł.
Sołtys sołectwa Rakowo wraz z Przewodniczącą Rady Sołeckiej, Martą Kidulą planują inwestycję pn. „Budowa siłowni zewnętrznej-alternatywą lepszej aktywizacji mieszkańców Rakowa”. Koszt projektu wynosi: 15.366,70 zł (5.000,00 zł to Fundusz Sołecki).
Ostatnie zgłoszenie to wniosek Sołtysa Żeńska, Daniela Kamińskiego i przedstawicieli Rady Sołeckiej: Anny Goławskiej i Agnieszki Leciejewskiej dot. „Doposażenia strefy lokalnej aktywności w Żeńsku”. Koszt zadania: 10.024,50 zł.
Wnioski zostały przygotowane przez pracownika Urzędu Gminy Macieja Radomiaka oraz Radną Małgorzatę Matuszak.

Wszystkim wnioskodawcom życzymy powodzenia !!!

 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest środa 29 czerwca 2022, imieniny: Piotra i Pawła