Podpisanie umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Choszcznie

umowa

W dniu 9 września 2021 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Krzęcin reprezentowaną przez Wójta Gminy Krzęcin, Bogdana Wojciecha Brzustowicza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Joanny Witkowskiej a Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej  Sp. z o. o. w Choszcznie reprezentowanym przez Prezesa Zarządu, Łukasza Młynarczyka na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, w tym nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości mieszanych na terenie Gminy Krzęcin".

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest środa 06 grudnia 2023, imieniny: Mikołaja i Emiliana