Referendum w sprawie JOW-ów

Tylko 4,82% wyniosła w naszej gminie frekwencja podczas niedzielnego referendum, dotyczącego wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do sejmu, finansowania partii z budżetu państwa oraz rozstrzygania wątpliwości podatkowych na korzyść podatnika.

czytaj więcej

"Święto pieczonego ziemniaka"

3 września 2015 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzęcinie brał udział w cyklicznej imprezie: "Święto Pieczonego Ziemniaka" zorganizowanej przez Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy w Drawsku Pomorskim.

czytaj więcej

Informacja

Pragnę poinformować, że działając na podstawie paragrafu 1 Uchwały Nr XXXIV/215/2010 Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krzęcin, w terminie do 15 września 2015 r. będą przyjmowane wnioski do projektu budżetu na 2016 rok. Można je składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Krzęcinie lub przesłać drogą pocztową na adres: „Urząd Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin”.

czytaj więcej

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach zaprasza osoby z terenu gminy Krzęcin na bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

czytaj więcej

Wyprawka szkolna

Wójt Gminy Krzęcin informuje, że w roku szkolnym 2015/2016 pomocą finansową na zakup podręczników – „Wyprawka szkolna” zostaną objęci uczniowie:

czytaj więcej

Doposażenie jednostki OSP Krzęcin

Za kwotę ponad 33 tys. zł jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie otrzymała doposażenie, na które złożyły się: 6 par obuwia wysokiego sznurowanego, 19 hełmów, 8 kompletów ubrań specjalnych ochronnych i 8 par rękawic. 

czytaj więcej

Środki na usuwanie azbestu w Gminie Krzęcin

Wczoraj, 10 sierpnia 2015 r., podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzęcin". W wyniku pozytywnie rozpatrzonego wniosku nasza gmina otrzyma dotację na ten cel w wysokości do 73.356 zł.

czytaj więcej

Środki na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej

W tym roku nasza gmina uzyskała dodatkowe środki w wysokości 11.000 zł z części oświatowej subwencji ogólnej na zadania z zakresu oświaty, w tym 6.000 zł na sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w zakresie edukacji włączającej uczniów niepełnosprawnych. Już niedługo w Zespole Szkół w Krzęcinie doposażony zostanie także o niezbędne wyposażenie gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Środki na ten cel w wysokości 5.000 zł pochodzą również z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest wtorek 21 września 2021, imieniny: Hipolita i Mateusza