Warsztaty dotyczące budowy LSR na lata 2014 - 2020

W dniach 29-30 września 2015r. w Pensjonacie „Nowy Młyn” w Namyślinie odbyły się warsztaty dotyczące budowy Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyli członkowie grupy ds. budowy LSR. Program obejmował zagadnienia dotyczące: Rozwoju Obszarów Wiejskich w nowej perspektywie finansowej, współpracy samorządów w budowie LSR oraz powiązań LSR obszaru LGD z powstającymi strategiami partnerskich gmin.

czytaj więcej

Podziękowania za wieloletnią współprace

1 października 2015 r., Wójt Gminy Krzęcin, Bogdan Wojciech Brzustowicz, wręczył symboliczne podziękowanie, odchodzącemu na emeryturę, doktorowi Józefowi Rombalskiemu, który ponad 50 lat swojego życia poświęcił pracy na rzecz tych, którzy potrzebowali Jego pomocy. 
W spotkaniu uczestniczyli również: Przewodniczący Rady Gminy, Artur Konopelski, Sekretarz Gminy, Ryszard Przywarty oraz Skarbnik Gminy, Danuta Tuńska.

Sandra Żuk

czytaj więcej

Nowy projekt dla OSP

1 października br., w Urzędzie Gminy w Krzęcinie, Wójt Bogdan Wojciech Brzustowicz, w obecności Prezesa Zarządu Gminnego OSP RP, Ryszarda Pierzchały, podpisał „LIST INTENCYJNY”, wyrażający wstępną wolę udziału w projekcie typu: „Wyposażenie Służb Ratowniczych w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu przewidziana jest dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie.

Sandra Żuk

czytaj więcej

Złoci Jubilaci 2015

W piątek 25 września 2015r. w Urzędzie Gminy w Krzęcinie 5 par będących razem od co najmniej 50 lat świętowało złote gody małżeńskie. Wszyscy Jubilaci otrzymali z rąk Pana Wójta Bogdana Wojciecha Brzustowicza i Pana Przewodniczącego Rady Gminy Artura Konopelskiego pamiątkowe medale oraz listy gratulacyjne zawierające życzenia: wszystkiego co najlepsze w życiu osobistym, zdrowia, szczęścia i samych pogodnych dni.

czytaj więcej

VIII SESJA RADY GMINY

24 września br. podczas VIII sesji Rady Gminy w Krzęcinie, radni wprowadzili zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Określili wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu oraz uchwalili Strategię Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2014-2024 i Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzęcin. Przyjęto także jednogłośnie sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku.

czytaj więcej

Budowa Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Pojezierza Myśliborskiego do włączenia się w prace nad nową LSR na lata 2014-2020.

czytaj więcej

VIII Choszczeńskie Biegi Terenowe

18 września br. w Choszcznie odbyła się już ósma edycja „Choszczeńskich Biegów Terenowych. W zawodach udział wzięła reprezentacja Zespołu Szkół w Krzęcinie. W kategorii szkół podstawowych najlepiej spisał się Dominik Walusiak, który wygrał rywalizację wśród chłopców klas V. W rywalizacji szkół gimnazjalnych nasi reprezentanci również znaleźli się na podium. W biegu I i II klas dziewcząt najlepsza okazała się Julia Wróbel, a tuż za nią przybiegła Julia Jasiewicz. Wśród chłopców triumfował Kamil Lewandowski. Gratulujemy!

czytaj więcej

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

- 25 nowych punktów oświetleniowych i 10 opraw typu LED.

W okresie 15.09.2014r. – 29.07.2015r. w ramach poprawy jakości i efektywności  oświetlenia ulicznegoprzystąpiono do rozbudowy oświetlenia ulicznego. Na terenie Gminy Krzęcin powstało 25 nowych punktów oświetleniowych, w tym 21 nowych słupów. Prace, polegające na montażu punktu oświetleniowego,wykonano w następujących miejscowościach:Chłopowiekolonia  IV  -2 nowe punkty, Słonicach – 1 punkt, Żeńsko – 1 punkt, Sowińcu – 1 punkt. Natomiast prace związane z montażem słupów oświetleniowych wykonano w: Żeńsku – 3 słupy, Granowie (droga do cmentarza) – 2 słupy, Krzęcinie ul. Jeziorna (częściowy zakres) – 8 słupów, Pluskocinie – 3 słupy, Prokolnie – 3 słupy, Sobolewie – 2 słupy.

czytaj więcej

Narodowe czytanie

5 września 2015 roku o godz. 16.00 odbyła się czwarta edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, podczas której czytaliśmy powieść Bolesława Prusa „Lalka”. Spotkanie zorganizowało Gminne Centrum Kultury - Biblioteka Publiczna w Krzęcinie przy współpracy Zespołu Szkół w Krzęcinie. Od godz.16.00 do 17.30 w auli Zespołu Szkół mieszkańcy Gminy Krzęcin czytali poszczególne rozdziały powieści „Lalka” Bolesława Prusa.

czytaj więcej

Szacowanie strat na skutek suszy.

Pragnę poinformować, że w związku z poniesionymi przez rolników z terenu naszej gminy stratami w wyniku suszy, zwłaszcza w odniesieniu do niektórych upraw, tj. ziemniaków, roślin strączkowych, krzewów owocowych i użytków zielonych, wystąpiłem w sierpniu tego roku do Wojewody Zachodniopomorskiego o powołanie komisji w celu ustalenia skali tego zjawiska.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest sobota 06 czerwca 2020, imieniny: Pauliny i Laury