Mapa aktywności społecznej

Mapa aktywności społecznej gminy Krzęcin jest narzędziem umieszczonym na stronie internetowej gminy w formie Mapy oraz wykazu organizacji pozarządowych mających swoją siedzibę i działających na terenie gminy Krzęcin.
W „Mapie aktywności społecznej” umieszczone zostały informacje dotyczące danych teleadresowych organizacji pozarządowych, aktualnych władzach organizacji oraz zakresu ich działalności.

Gmina Krzęcin nie ponosi odpowiedzialności za aktualność informacji zawartych w Mapie aktywności społecznej.

Szczegółowe profile organizacji pozarządowych mających siedzibę i działających w gminie Krzęcin  

Mapa aktywności społecznej gminy Krzęcin jest otwartym narzędziem promocji trzeciego sektora w gminie, do jej współtworzenia zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu gminy.
Organizacje pozarządowe zainteresowanie umieszczeniem bądź zaktualizowaniem informacji w Mapie aktywności społecznej proszone są wypełnienie ankiety informacyjnej dla organizacji pozarządowych, która dostępna jest do pobrania poniżej, ankieta dostępna jest również w Urzędzie Gminy Krzęcin w sekretariacie.

Do pobrania:

Druk ankiety informacyjnej dla organizacji pozarządowych  

Wniosek o wpisanie inicjatywy organizacji pozarządowej do kalendarza wydarzeń gminnych 

 

Wypełnioną ankietę proszę odesłać:

pocztą tradycyjną na adres urzędu gminy: Urząd Gminy Krzęcin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin

lub

skanem pocztą elektroniczną na adres: promocja@krzecin.pl

lub

faxem na numer: 95 765 52 13

Mapa aktywności społecznej gminy Krzęcin jest rezultatem projektu „DOJRZAŁE PARTNERSTWO. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.