Orzeczenie odnośnie przydatności wody do spożycia w miejscowości Pluskocin.

Orzeczenie odnośnie przydatności wody do spożycia w miejscowości Pluskocin.(28.02.2018r.)