Kolejne inwestycje w związku z rewitalizacją

W ramach projektu „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia” realizowane są kolejne małe inwestycje lokalne.

Mieszkańcy Sołectwa Chłopowo zdecydowali, iż środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczą na 2 altany ogrodowe umiejscowione na plaży przy ulicy Wodnej.

Wśród wolontariuszy znalazło się wielu młodych mężczyzn, którzy po uzgodnieniach z wykonawcą, przygotowali teren pod przyszłe altanki. 
13 października br. od godzin rannych trwały prace montażowe koordynowane przez lokalnego animatora ds. rewitalizacji.

foto. Małgorzata Matuszak