"Sąsiadki zza miedzy"

18 kwietnia br. w Barlinku odbyła się IV Biesiada pn. "Sąsiadki zza miedzy" zorganizowana przez LGD Stowarzyszenie "Lider Pojezierza". W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele 12 gmin. Gminę Krzęcin reprezentowały między innymi: pani z ramienia Koła Gospodyń Wiejskich z Krzęcina oraz pani Wiesława Gruszczyńska z Klubu Seniora z Chłopowa Podczas IV Biesiady została posumowana działalność Lidera w latach 2007-2014, a także omówiono nową perspektywę RLKS - Lider 2014-2020.