Gminne Centrum Kultury

 

Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie 

ul. Szkolna 2, 73-231 Krzęcin

email: gck@krzecin.pl

tel. 95 765 54 05

 

mgr Alicja Kamińska

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury

w Krzęcinie

email: gck@krzecin.pl

 

 

mgr Anita Przybysz

Główna Księgowa

 

Natalia Wróbel

Referent biurowy/kasjer

 
   

 

Janusz Głowacki - specjalista ds. gospodarczo - organizacyjnych

mgr Ewa Smoderek – kustosz Biblioteki Publicznej w Krzęcinie

 – instruktor ds. Kultury i Rekreacji

Sylwester Winnicki - konserwator