Awarie

- w zakresie zarządzania kryzysowego:

tel. 95 765 52 13 wew. 19
kom. 607132404

- w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków:

tel. 95 765 51 06
kom. 601872435

- w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji dróg gminnych:

tel. 95 765 52 28