SOŁTYSI

Sołectwo Krzęcin - Stanisław Matusiak

Sołectwo Granowo - Zdzisław Kośmider

Sołectwo Chłopowo - Józef Jagieło

Sołectwo Rakowo - Elżbieta Kowalska

Sołectwo Objezierze - Judyta Mroczkowska

Sołectwo Żeńsko - Daniel Kamiński

Sołectwo Słonice - Małgorzata Bartczak

Sołectwo Nowy Klukom - Stanisław Gorzynik

Sołectwo Kaszewo - Tomasz Preis

Sołectwo Mielęcin - Włodzimierz Bury

Sołectwo Przybysław - Przemysław Kusz