Stypendia szkolne

stypendiaWójt Gminy Krzęcin przypomina, że 15 września br. mija termin składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego. Dochód na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć 600 zł netto na 1 osobę.

Więcej informacji w tej sprawie udziela Kierownik Referatu Kancelaryjno - Organizacyjnego i Oświaty p. Magdalena Czarnecka tel. 95 765 52 13 wew. 22.