Podpisanie umowy na remont dachu świetlicy WDK w Chłopowie

dach

W dniu dzisiejszym (06.09.) Wójt Gminy Krzęcin przy kontrasygnacie Skarbnika podpisali umowę z firmą „Usługi Ogólnobudowlane Robert Bańburski” z Bralęcina na zadanie „Remont dachu świetlicy w Chłopowie”.

Termin zakończenia robót planuje się na 6 grudnia 2022 r.

Koszt inwestycji to 169 568,75 zł brutto.