Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

W związku ze Światowym Dniem Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci na terenie Krzęcina w dniu 30. kwietnia 2015 r. o godz. 11.30 odbył się przemarsz uczniów ZS Krzęcin oraz dzieci przedszkolnych.

Zaplanowane działanie miało na celu zmniejszenie tolerancji społecznej na przemoc wobec bicia dzieci. Koordynatorem akcji była pani Alina Apanasowicz, z którą współpracowała GKRPA. Otwarcie pochodu nastąpiło podczas uroczystego apelu, na którym głos kolejno zabierali: pani pedagog Alina Apanasowicz, dyr. ZS Krzęcin pani Hanna Andriaszkiewicz oraz przewodnicząca GKRPA pani Kazimiera Prokopiak.

Sandra Żuk