"Poznaj Polskę" - otrzymaliśmy dofinansowanie na szkolne wycieczki

W dniu wczorajszym tj. 12 października br. ogłoszona została lista podmiotów, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu „Poznaj Polskę”. Od 6 września przyjmowane były wnioski organów prowadzących szkoły. Każda szkoła podstawowa mogła złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie (jeden dla klas I-III oraz jeden dla klas IV-VIII).

wycieczki

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu podlegały wycieczki:
• jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,
• dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,
• trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.
Gmina Krzęcin, jako jedyna z powiatu choszczeńskiego, złożyła 2 koncepcje organizacji wycieczek szkolnych. Wnioski w ramach przedsięwzięcia opracowane zostały przez Panią Małgorzatę Matuszak (dla klas IV-VIII) oraz Panią Barbarę Biesiadę (dla klas I-III) przy współpracy i nadzorze Inspektora ds. Oświaty Pani Magdaleny Czarneckiej. Ze środków pochodzących z dotacji sfinansowane zostaną koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnicka, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie uczestników wyjazdu.