Diagnoza oraz Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Krzęcin - kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 23 września do 07 października 2021 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy i strategii lokalnych zagrożeń społecznych.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu jakim jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krzęcin na lata 2022-2027.
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/665834/gmina-krzecin-mieszkancy-2021.html

Zachęcamy do udziału w badaniu.