Drodzy Mieszkańcy!

herbKierując się troską o zdrowie mieszkańców Gminy Krzęcin informuję o zmianach w ograniczeniach wprowadzonych przez rząd w ramach przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej przez COVID-19.

Zmiany w obostrzeniach od soboty i poniedziałku:

I. W Dzienniku Ustaw z dnia 26 listopada 2016r. ukazało się nowe rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2020 r.

Rozporządzenie zasadniczo powiela rozwiązania zawarte w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu, zakłada jednak przywrócenie możliwości funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym, z wyłączeniem działalności polegającej na prowadzeniu sal zabaw. Utrzymująca się wysoka liczba zachorowań na COVID-19 nie pozwala na daleko idące znoszenie restrykcji i ograniczeń. „Od dnia 28 listopada 2020 r. zakłada się jednak przywrócenie możliwości funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym, z wyłączeniem działalności polegającej na prowadzeniu sal zabaw” – napisano.

Zgodnie z rozporządzeniem:

1. Do dnia 27 grudnia 2020r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności przez instytucje kultury oraz inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21listopada 1996r. o muzeach (Dz. U. z2020r. poz.902).
2. Do dnia 27 grudnia 2020r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1osoba na 15m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy.
3. Do dnia 27 grudnia 2020r. placówka wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, może realizować swoje zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość.
4. Do dnia 27 grudnia 2020r. wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.
5. Do dnia 27grudnia 2020r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury.
6. W sklepach i galeriach handlowych będzie obowiązywał limit osób – maksymalnie 1 osoba na 15 m kw.
7. Nadal będą obwiązywać tzw. godziny dla seniorów (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–12.00), przy czym z uwagi na zwyczajowo skrócony czas pracy w dniu 24 grudnia 2020 r. proponuje się rezygnację z tego obostrzenia w tym dniu.
8. Targi i wydarzenia mogą się odbywać wyłącznie w formie online. Zawieszona jest działalność parków rozrywki, dyskotek i klubów nocnych, a także siłowni, klubów fitness i aquaparków. Gastronomia prowadzi działalność wyłącznie „na wynos” i „na dowóz”.
9. Salony fryzjerskie i kosmetyczne mogą funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – co oznacza co najmniej 1,5 m odległości między stanowiskami oraz nie więcej niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi z wyjątkiem obsługi.
10. W transporcie publicznym obowiązują ograniczenia w liczbie osób: 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.
11. W dalszym ciągu utrzymano nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej.

II. Zwracam również Państwa uwagę, że 30 listopada 2020 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z rozporządzeniem:

1. Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r.
2. Już od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić zajęcia sportowe w wybranych szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

W celu naszego wspólnego bezpieczeństwa bardzo proszę o respektowanie ww. obowiązków.

Dziękuję za zrozumienie, serdecznie pozdrawiam.

Z wyrazami szacunku

              Wójt Gminy Krzęcin
Bogdan Wojciech Brzustowicz

Krzęcin, 27 listopada 2020r.  


Do pobrania: Tekst Rozporządzenia