Wniosek o uznanie terenu Gminy Krzęcin, jako obszaru objętego klęską suszy