Szkolenie dot. społecznej rewitalizacji

W miniony weekend w Centralnym Ośrodku Sportowym w Wałczu odbyło się szkolenie dla lokalnych animatorów ds. rewitalizacji i liderów grup inicjatywnych.

Tematyka zajęć dotyczyła m.in.: komunikacji, budowania zespołu, dialogu, rozwiązywania konfliktów, angażowania społecznego, planowania i wdrażania działań dla dobra wspólnego oraz projektowania uniwersalnego i zarządzania zasobami. Warsztaty zorganizowane zostały przez firmę 4C Centrum Ekonomii Społecznej sp. z o.o., a Gminę Krzęcin reprezentowali: Sandra Żuk - lokalny animator oraz liderzy w osobach: Kazimiera Prokopiak, Anna Kozłowska, Sylwia Kucharczyk, Magdalena Rutkowska, Marta Karwik, Włodzimierz Bury, Przemysław Kusz i Kamil Kozłowski.