Kalendarz imprez

XIII Sesja Rady Gminy Krzęcin

Uprzejmie informuję, iż  XIII Sesja Rady Gminy Krzęcin VIII kadencji odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek), o godz. 09.00 w Szkole Podstawowej w Krzęcinie, budynek sali gimnastycznej, ul. Pogodna 4.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności rady do podejmowania uchwał.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
 5. Raport o stanie gminy Krzęcin za 2019 rok.
 6. Debata o raporcie o stanie gminy Krzęcin za 2019 rok (rozpatrzenie raportu).
 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Krzęcin.
 8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Krzęcin za 2019 rok.
 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krzęcin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Wnioski i zapytania sołtysów.
 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania sołtysów.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady.
 14. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

                         PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
                                             Artur Konopelski

 

 • :
 • :

Dziś jest niedziela 12 lipca 2020, imieniny: Jana i Gwalberta

Najbliższe wydarzenie: