Nowy sprzęt ratowniczy dla OSP Chłopowo i OSP Krzęcin

W dniu 17 października 2018 roku w budynku Urzędu Gminy w Krzęcinie odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratownictwa technicznego, medycznego i drogowego. Sprzęt został zakupiony w ramach realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, Program I Priorytetu III B „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

Zakupione urządzenia zostały przekazane jednostce OSP Chłopowo i OSP Krzęcin. Łączna wartość zakupionego sprzętu wynosi 21 366,68 zł, z czego 99% (tj. 21 153,01 zł) stanowi udział środków z Funduszu Sprawiedliwości, a 1% (tj. 213,67 zł) to wkład własny Gminy Krzęcin. W ramach uzyskanej dotacji zakupiono następujący sprzęt: zestaw PSP R1, piła ratownicza do szyb klejonych, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera, osłona zabezpieczająca poszkodowanego, pokrowce ochronne na ostre krawędzie, zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia narzędzi na ziemi, detektor wielogazowy, przenośny zestaw oświetleniowy, sprzęt do oznakowania terenu akcji, bosak dielektryczny, latarka akumulatorowa. W przekazaniu uczestniczyli: - przedstawiciele Gminy – Sekretarz Gminy Ryszard Przywarty oraz Przewodniczący Rady Gminy Artur Konopelski - przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Choszcznie - Z-ca Komendanta Powiatowego PSP -mł. bryg. mgr inż. Mirosław Dzidek - przedstawiciele OSP Chłopowo – Prezes Andrzej Nowak, Naczelnik Grzegorz Knera - przedstawiciele OSP Krzęcin – Wiceprezes Andrzej Ogonowski, Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Joanna Witkowska oraz Naczelnik Ryszard Kośmider.

Joanna Witkowska

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest sobota 20 lipca 2019, imieniny: Czesława i Hieronima

Najbliższe wydarzenie: