Granty Sołeckie 2018 - Chłopowo

W sołectwie Chłopowo, na terenie Wiejskiego Domu Kultury, zakończono realizację inwestycji dot. doposażenia placu zabaw. Dofinansowanie na ten cel w kwocie 10.000 zł. udzielone zostało w ramach tegorocznej edycji konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Sołeckie 2018", o co zabiegali Sołtys Józef Jagieło i Lokalny Animator ds. Rewitalizacji Małgorzata Matuszak.

Całkowity koszt zadania to 15.498 zł, z czego 5.498 zł to wkład własny Gminy Krzęcin. W ramach prac społecznych Mieszkańcy Chłopowa odmalowali stare elementy i uporządkowali teren Wiejskiego Domu Kultury, dzięki czemu poprawiła się estetyka całego placu. Gratulujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym, którzy w czwartkowe popołudnie, poświęcając swój wolny czas, nadali temu miejscu nowy wygląd.

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest sobota 20 lipca 2019, imieniny: Czesława i Hieronima

Najbliższe wydarzenie: