Sprzęt ratowniczy dla druhów z OSP Krzęcin i Chłopowo

W dniu 25 lipca 2018 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie została podpisana umowa na przyznanie Gminie Krzęcin dotacji na doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie i Chłopowie w sprzęt ratowniczy.

Środki przyznane na ten cel pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości. Umowa została zawarta między Ministrem Sprawiedliwości, reprezentowanym przez Mikołaja Pawlaka, Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości, a Gminą Krzęcin, reprezentowaną przez wójta Bogdana Wojciecha Brzustowicza, przy kontrasygnacie skarbnika gminy Danuty Tuńskiej. W ramach zawartej umowy Gmina Krzęcin otrzyma dotację w wysokości 21.225 zł na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Wkład własny gminy w tym zadaniu to jedynie 214 zł, tj. 1% wartości całego zadania.

„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest sobota 23 lutego 2019, imieniny: Romany i Damiana