Umowy na dofinansowanie Grantów Sołeckich - podpisane

W piątek, 29 czerwca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Choszcznie doszło do podpisania 3 umów na dofinansowanie projektów „Granty Sołeckie 2018” na terenie gminy Krzęcin. Przypomnijmy, iż z 4 wniosków złożonych przez Wójta Bogdana Wojciecha Brzustowicza w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie, aż 3 znalazły się na liście rankingowej i otrzymają dotacje w kwotach po 10.000 zł.

Pierwszy z nich, wnioskowany przez Sołtysa Krzęcina Stanisława Matusiaka oraz członkinie Rady Sołeckiej: Mirosławę Jęśko i Teresę Walczak, dotyczy inwestycji pn. „Budowa altany w Krzęcinie jako miejsce wypoczynku i spotkań integracyjnych społeczności lokalnej” i opiewa na kwotę: 10.060 zł. Nowa altana wraz z grillem umiejscowiona będzie w pobliżu placu zabaw przy Gminnym Centrum Kultury w Krzęcinie. W Żeńsku zamontowana zostanie przy zespole rekreacyjno-sportowym plenerowa siłownia zewnętrzna, o którą wnioskowali: Radna Bożena Gibert, Sołtys Daniel Kamiński wraz z Radą Sołecką w osobach: Anna Goławska i Agnieszka Leciejewska. Wartość zadania wynosi: 12.951,90 zł. W Chłopowie zaplanowano doposażenie placu zabaw na terenie Wiejskiego Domu Kultury, o co zabiegali Sołtys Józef Jagieło i Lokalny Animator ds. Rewitalizacji Małgorzata Matuszak. Wartość inwestycji to 15.498 zł. Aktu podpisania umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z ramienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dokonał Wicemarszałek Ryszard Mićko, a Gminę Krzęcin reprezentowali: Wójt Bogdan Wojciech Brzustowicz, Skarbnik Danuta Tuńska, Sołtys Krzęcina Stanisław Matusiak, Sołtys Żeńska Daniel Kamiński, Sołtys Chłopowa Józef Jagieło i Małgorzata Matuszak. Życzymy Mieszkańcom sołectw w Krzęcinie, Żeńsku i w Chłopowie satysfakcji z kolejnych inwestycji, a wnioskodawcom gratulujemy kreatywności i zaangażowania w życie swoich społeczności lokalnych!!!

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest sobota 23 lutego 2019, imieniny: Romany i Damiana