NOWE CHODNIKI NA OSIEDLU MIESZKA I W KRZĘCINIE

                                                                                                                            

Rozpoczęła się już przebudowa i remont chodników przy osiedlu mieszkaniowym na ulicy Mieszka I w Krzęcinie, o co zabiegał Radny Gminy Krzęcin Mieczysław Ciesiołkiewicz.

Wniosek o przyznanie dofinansowania na to zadanie, złożony przez Gminę Krzęcin, został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej. W związku z powyższym Gmina Krzęcin otrzymała ze strony Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dotację w wysokości 80% kosztów przedsięwzięcia. Koszt kosztorysowy inwestycji to kwota 159.138,47 zł, a wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Marek Leśniak z Zieleniewa. Planowany termin realizacji to koniec sierpnia br.

Wpisany przez: admin

  • :
  • :

Dziś jest sobota 23 lutego 2019, imieniny: Romany i Damiana