Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej w Krzęcinie

Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, iż w ramach ogłoszonego przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” naboru na wsparcie finansowe dot. utworzenia i prowadzenia Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej, wniosek złożony przez Stowarzyszenie „Razem dla Gminy Krzęcin” został rozpatrzony pozytywnie.  Założeniem CPL jest rozwój przedsiębiorczości lokalnej i świadczenie nieodpłatnych usług doradczych przy udziale środowisk naukowych i biznesowych.

  Do zadań krzęcińskiego centrum należeć będzie m.in.: przeprowadzenie szkoleń dla lokalnej społeczności:
w zakresie stosowania nowoczesnych i ekologicznych metod wytwarzania energii elektrycznej przy zachowaniu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych (fotowoltaika), dot. możliwości i umiejętności pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację projektów
i grantów oraz doradztwo zawodowe dla młodzieży pow. 25 roku życia. Kwota wsparcia przyznana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wynosi 23.000 zł.

 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest środa 29 czerwca 2022, imieniny: Piotra i Pawła