GMINA KRZĘCIN 2017 - intensywny rozwój

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GRANOWIE
Pod koniec października br. rozstrzygnięty został przetarg dotyczący inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo”. Wyłonionym w przetargu wykonawcą jest firma MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych z Goleniowa.

Całkowity koszt zadania wynosi 2.456.000 zł. Dofinansowanie w kwocie 1.562.505,95 zł gmina pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.. Pozostała część środków w wysokości: 893.494,05 zł stanowi wkład własny Gminy Krzęcin.
Umowę na dofinansowanie budowy kanalizacji podpisali członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Ryszarda Mićko oraz wójt dr Bogdan Wojciech Brzustowicz.

REMONT DROGI GMINNEJ ŻEŃSKO-WĘŻNIK

W listopadzie zakończył się remont drogi gminnej Żeńsko-Wężnik. Inwestycja, której koszt całkowity wyniósł 44.450 zł i została wykonana dzięki porozumieniu jakie zawarła Gmina Krzęcin z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Choszczno. Udział środków Lasów Państwowych w remoncie drogi gminnej był na poziomie 90% tj.40.000 zł. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma REBUDROG sp. z o.o. Henryk Kolasa z siedzibą w Choszcznie.

AKCJA USUWANIA AZBESTU W LATACH 2015-2017
Dobiegła końca realizacja przedsięwzięcia polegającego na: „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzęcin. Od 2015 r.

Corocznie składane przez gminę wnioski do Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o udzielenie dofinansowania miały na celu, oprócz oczyszczania terenu gminy z azbestu i eliminacji jego szkodliwego wpływu na zdrowie i środowisko, głównie pomoc finansową dla mieszkańców w utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Rok

Ilość usuniętego azbestu

Koszt

Liczba

uczestników

2017

53,46 tony

26 821,11 zł

25

2016

53,31 tony

24 746,49 zł

26

2015

82,00 tony

38 389,68 zł

31

Razem

188,77 tony

89 957,28 zł

82

W latach 2015-2017 dzięki uzyskanym środkom usunięto i unieszkodliwiono z 82 nieruchomości łącznie prawie 189 ton azbestu. Łączny koszt zadania wyniósł 89 957,28 zł i w całości został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Serdecznie dziękujemy mieszkańcom za udział i zaangażowanie.

 

NOWA SZATNIA W ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzęcinie wzbogacił się o nowe szafki, które w niedługim czasie umieszczone zostaną w powstającej szatni.
Każdy z podopiecznych ŚDS będzie miał możliwość przechowywania swoich niezbędnych rzeczy w zamykanej szafce. Środki na zakup mebli w wysokości 4.000 zł pozyskano ze środków budżetu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz od prywatnego sponsora.

 

REMONT W KLUBIE KULTURY W ŻEŃSKU
w ramach Funduszu Sołeckiego, z inicjatywy mieszkańców Żeńska przy wsparciu radnej Bożeny Gibert oraz sołtysa Daniela Kamińskiego, Klub Kultury  ma nowe zaplecze kuchenne.

Zaplanowane w tym roku w sołectwie zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczenia na zaplecze kuchenno-socjalne w Klubie Kultury w Żeńsku” zostało zrealizowane. Podczas prac remontowych pomalowano ściany i sufit, położono instalację elektryczną i hydrauliczną, a także płytki ceramiczne. W ramach zadania zamontowano zestaw nowych mebli kuchennych wraz ze zlewozmywakiem. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 10.000 zł. Mijający rok był dla tej gminnej placówki bogaty w inwestycje. W marcu ułożony został  przy klubie plac z polbruku na powierzchni 180 m2, a nad schodami budynku zamontowano zadaszenie. Na ten cel przeznaczono środki z budżetu w wysokości 18.000 zł.

 

INTERAKTYWNE MONITORY DOTYKOWE W KRZĘCIŃSKIEJ SZKOLE
Gmina Krzęcin w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 -„Aktywna tablica” złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu interaktywnych monitorów dotykowych w wysokości 17.500 zł.

Gmina otrzymała wsparcie na ten cel w kwocie 14.000 zł. Pozostałe środki w wysokości 3.500 zł stanowić będzie wkład własny Szkoły Podstawowej w Krzęcinie. Dzięki temu programowi baza dydaktyczna szkoły wzbogaci się o nowoczesny sprzęt multimedialny.

 

INSTALACJA DESZCZOWA NA ULICY KWIATOWEJ
Zgodnie z projektem budowanym na ulicy Kwiatowej w Krzęcinie wykonano odcinek kanalizacji deszczowej.

Inwestycja ta miała na celu przełożenie fragmentu starej instalacji, częściowo niedrożnej, biegnącej przez trzy działki budowlane. Wykonawcą zadania była firma usługowo-montażowa WOD-GAZ Krzysztofa Kowalskiego z Krzęcina. Koszt inwestycji wyniósł 53.568,16 zł. Środki na sfinansowanie zadania zaplanowano w budżecie Gminy Krzęcin.

 

Na wniosek mieszkańców
NOWE OPRAWY OŚWIETLENIOWE

W ostatnim czasie zrealizowano kolejne dwa wnioski Mieszkańców o rozbudowę oświetlenia. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, głównie dzieci oczekujących na autobus, zamontowano dodatkową oprawę oświetleniową nad przystankiem autobusowym na skrzyżowaniu ulic Głównej i Leśnej w Chłopowie.
Dodatkową oprawę zamontowano również w Przybysławiu.

 

ŹRÓDŁO: Wiadomości Krzęcińskie 4/65 grudzień 2017 r.

 

 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest sobota 19 stycznia 2019, imieniny: Henryka i Mariusza