Radni zapoznali się z oceną aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Jednym z najważniejszych punktów XXVI Sesji Rady Gminy Krzęcin, która miała miejsce 9. listopada 2017 r., było złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną. Przypomnijmy, iż w dniu 1. października br. w Sołectwie Przybysław, w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Marcina Michty, odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Krzęcin, które większością głosów – 59 (tj. 84%) wygrała Pani Kazimiera Prokopiak, zgłoszona przez KWW Bogdana W. Brzustowicza. 11 głosów (16%) uzyskała druga kandydatka Pani Agnieszka Andżelika Sajdak-Wasik reprezentująca KW L. 

Informację Urzędu Skarbowego w Choszcznie oraz Wojewody Zachodniopomorskiego na temat przeprowadzonej analizy danych zawartych 
w oświadczeniach majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia za rok 2016 przedstawił Radzie Gminy Przewodniczący Artur Konopelski, natomiast Pan Marcin Brytan, przedstawiciel firmy AKWADRAT Sp. z o.o. zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania na terenie gminy Krzęcin.
Radni ustanowili także projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz zwolnień w tym podatku. W porządku obrad znalazły się również projekty uchwał dotyczące: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi, na rok 2018 oraz przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Krzęcin na lata 2017-2032. 
 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest poniedzialek 19 listopada 2018, imieniny: Elżbiety i Seweryna