Radni uchwalili Lokalny Program Rewitalizacji

Program sesji Rady Gminy Krzęcin w dniu 28 września br. przewidywał zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krzęcin za rok szkolny 2016/2017 oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu w pierwszym półroczu 2017 r.

W porządku sesji znajdowały się także projekty uchwał o przyjęciu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin oraz o przyjęciu Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Krzęcin na lata 2017-2023. Największą uwagę Radnych zwróciły sprawy związane z rewitalizacją, tj. wyznaczenia obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi i zaplanowanymi projektami inwestycyjnymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji.
 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest sobota 22 września 2018, imieniny: Tomasza i Maurycego

Najbliższe wydarzenie: