Polsko-Niemieckie Warsztaty Kulturalno-Naukowe

W miniony piątek, tj. 30 czerwca br. w Wiejskim Domu Kultury w Granowie miały miejsce polsko – niemieckie warsztaty pn.: „Krajobraz kulturowy Gminy Krzęcin – Pogranicze Nowej Marchii i Pomorza Zachodniego”. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonali: Burmistrz Gminy Randowtal Axel Krumrey, Wójt Gminy Krzęcin dr Bogdan Wojciech Brzustowicz oraz moderator dr Andrzej Chludziński.

Program warsztatów miał charakter interdyscyplinarny i obejmował wystąpienia specjalistów z różnych dziedzin, przedstawiających wyniki swoich badań. Wystąpienia zostały podzielone na 2 panele, z których jeden dotyczył ogólnej charakterystyki krajobrazu kulturowego obu gmin partnerskich, a drugi wybranych zagadnień z przeszłości. Podczas trwania warsztatów można było dokonać również zakupu wielu interesujących pozycji książkowych o tematyce historycznej. Warto przypomnieć, iż na realizację tego projektu Gmina Krzęcin otrzymała dofinansowanie w wysokości 6402 EUR (85% wartości całkowitej) od Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA ze środków Europejskiego Programu Współpracy Interreg Va Meklemburgia – Pomorze Przednie w ramach Małych Projektów. Partnerem w realizacji w/w projektu była Gmina Randowtal z Niemiec, gmina partnerska Gminy Krzęcin.

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest środa 29 listopada 2023, imieniny: Błażeja i Saturnina