XXXVI Sesja Rady Gminy Krzęcin

Uprzejmie zapraszam na XXXVI Sesję Rady Gminy Krzęcin VII kadencji, która odbędzie się w dniu 11 października 2018 r. (czwartek), o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Krzęcin, w Sali Narad (parter budynku), ul. Tylna 7.

 

Porządek sesji:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności rady do podejmowania uchwał.
2.    Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXXV Sesji Rady Gminy.
4.    Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krzęcin za rok szkolny 2017/2018.
6.    Informacja z pracy Rady Gminy Krzęcin za okres VII kadencji w latach 2014-2018.
7.    Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr VII/45/2003 Rady Gminy Krzęcin z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzęcin.
8.    Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2018 rok.
9.    Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2018-2032.
10.    Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
11.    Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
12.    Wnioski i zapytania sołtysów.
13.    Odpowiedzi na wnioski i zapytania sołtysów.
14.    Wolne wnioski i informacje.
15.    Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Konopelski


 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest poniedzialek 17 czerwca 2019, imieniny: Laury i Adolfa

Najbliższe wydarzenie: