XXXIV Sesja Rady Gminy Krzęcin

Uprzejmie zapraszam na nadzwyczajną XXXIV Sesję Rady Gminy Krzęcin VII kadencji, która odbędzie się w dniu 3 września 2018 r. (poniedziałek), o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Krzęcin, w Sali Narad (parter budynku), ul. Tylna 7.

Porządek sesji:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności rady do podejmowania uchwał.
2.    Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy.
4.    Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Gminy Krzęcin dotyczącego poparcia dla działań Gminy Świecie nad Osą wyrażonych uchwałą w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności art. 17 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1276) z Konstytucją RP.
5.    Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2018 rok.
6.    Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2018-2028.
7.    Zamknięcie obrad.   

    

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Konopelski


 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest sobota 22 września 2018, imieniny: Tomasza i Maurycego

Najbliższe wydarzenie: