XXXIII Sesja Rady Gminy Krzęcin

Uprzejmie zapraszam Mieszkańców Gminy na XXXIII Sesję VII kadencji Rady Gminy Krzęcin, która odbędzie się 12 lipca 2018 r. (czwartek), o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Krzęcin, w Sali Narad (parter budynku), ul. Tylna 7.

Porządek sesji:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności rady do podejmowania uchwał.
2.    Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Gminy.
4.    Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
5.    Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krzęcin.
6.    Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
7.    Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2018 rok.
8.    Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2018-2032.
9.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin.
10.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzęcin.
11.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
12.    Projekt uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych
w miejscach publicznych na terenie Gminy Krzęcin.
13.    Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
14.    Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
15.    Wnioski i zapytania sołtysów.
16.    Odpowiedzi na wnioski i zapytania sołtysów.
17.    Wolne wnioski i informacje.
18.    Zamknięcie obrad.

    

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Konopelski


 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest sobota 21 lipca 2018, imieniny: Daniela i Andrzeja

Najbliższe wydarzenie: