IV edycja konkursu o tytuł „Sołtys Roku 2016”

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór zgłoszeń w ramach IV edycji konkursu o tytuł „Sołtysa Roku 2016”.Celem konkursu jest przedstawienie społecznej pracy wyróżniających się, przedsiębiorczych i zaangażowanych w inicjatywy społeczne sołtysów z województwa zachodniopomorskiego.
Kandydata do tytułu „Sołtys Roku 2016 " mogą zgłaszać: rady sołeckie i parafialne, mieszkańcy sołectwa (grupa 10 osób), organizacje pozarządowe i społeczne oraz przedstawiciele władzy samorządowej.

Do udziału w konkursie może zostać zgłoszony sołtys, który aktualnie pełni funkcję i był sołtysem przez co najmniej cały rok 2015. O wyborze kandydata będą decydowały jego osiągnięcia w roku 2015.
Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do dnia 30 kwietnia br. na adres: Wydział Rolnictwa i Rybactwa, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin z dopiskiem „Sołtys Roku 2016”. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Paulina Makatun-Hałas, pod nr tel. 91-44-10-233, email: pmakatun@wzp.pl
Regulamin konkursu będący załącznikiem do uchwały nr 151/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 lutego 2016 w sprawie organizacji konkursu „Sołtys Roku 2016" oraz karta zgłoszeniowa znajdują się w plikach do pobrania poniżej.

Więcej informacji: www.liderpojezierza.pl

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest środa 06 grudnia 2023, imieniny: Mikołaja i Emiliana