AZBEST

31 marca 2023 r. Gmina Krzęcin podpisała umowę na dotację  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na kwotę  31,492 zł. na realizację zadania polegającego na ,,Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzęcin’’.

Jest to siódma edycja akcji usuwania wyrobów zawierających azbest realizowana w naszej gminie.
W latach 2015 -2022 dzięki uzyskanym środkom usunięto i unieszkodliwiono łącznie 327 ton odpadu azbestowego.

W tym roku programem objętych zostanie 21 mieszkańców a odebranych będzie około  64 ton odpadów azbestowych. Wykonawcą odbioru azbestu od mieszkańców z terenu Gminy Krzęcin jest firma EKO 24 Barbara Plewko z Dębna.

Wpisany przez: Izabela Cichowska

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 21 lipca 2024, imieniny: Daniela i Andrzeja