INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO PRAC NAD PROJEKTEM BUDŻETU NA 2024 ROK

Wójt Gminy Krzęcin informuje o rozpoczęciu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2024 rok

W związku z powyższym, działając na podstawie Uchwały Nr XXXIV/289/2023 Rady Gminy Krzęcin z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krzęcin informujemy o możliwości składania przez Radnych, Sołectwa, Organizacje pozarządowe i Stowarzyszenia oraz Mieszkańców wniosków do projektu budżetu na 2024 rok.

Wnioski można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Krzęcinie lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin w terminie do 15 września 2023 roku.

Prawidłowo złożony wniosek, o którym mowa wyżej, powinien zawierać krótki opis zadania, wraz z jego tytułem, zakresem i miejscem realizacji, szacunkowym kosztem oraz uzasadnieniem, z którego wynikać będzie celowość zaplanowania środków na ten cel w 2024 r. 

Wnioski o dotacje z budżetu Gminy dotyczące zadań w zakresie: ochrony zabytków, pomocy publicznej i wolontariatu składa się w trybie i terminach określonych w odrębnych przepisach.

  Wójt Gminy Krzęcin

  Bogdan Wojciech Brzustowicz

Wpisany przez: Izabela Cichowska

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 21 lipca 2024, imieniny: Daniela i Andrzeja