Środki na budowę drogi w Objezierzu i granty sołeckie dla Mielęcina i Rakowa!

W piątek 21 lipca br., w siedzibie Urzędu Gminy w Krzęcinie, w obecności Pana Stanisława Wziątka, Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego, doszło do podpisania umów o przyznaniu Gminie Krzęcin wsparcia finansowego na budowę drogi gminnej w Objezierzu oraz doposażenie siłowni zewnętrznych w Mielęcinie i Rakowie.

rakowo

Umowa na dofinansowanie budowy drogi gminnej, od skrzyżowania z drogą powiatową do cmentarza komunalnego w miejscowości Objezierze, wraz z odcinkiem drogi w kierunku gminnej hydroforni, o łącznej długości prawie 0,5 km, podpisana przez reprezentujących gminę wójta Bogdana Wojciecha Brzustowicza i skarbniczkę Joannę Witkowską, przewiduje wsparcie finansowe w wysokości 853.984 zł, stanowiące 63,63% kosztów kwalifikowalnych zadania inwestycyjnego. Cel inwestycji związany jest z poprawą bezpieczeństwa poprzez niwelowanie utrudnień komunikacyjnych oraz z podniesieniem jakości życia na obszarach wiejskich. Wartość całego zadania, zgodnie z kosztorysem, wyniesie 1.402.109 zł, w tym koszty kwalifikowalne to kwota 1.342.109,26 zł.
prowWraz z umową na dofinansowanie budowy drogi w Objezierzu podpisane zostały z udziałem Pań Sołtysek Małgorzaty Wiśniewskiej i Elżbiety Kowalskiej również dwie umowy na wsparcie finansowe w formie grantów sołeckich dla Sołectwa Mielęcin i Sołectwa Rakowo w wysokości po 15.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie strefy zabawy i relaksu dla dzieci i dorosłych w Mielęcinie oraz na doposażenie siłowni plenerowej w Rakowie.

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 21 lipca 2024, imieniny: Daniela i Andrzeja