XXXIII Sesja Rady Gminy Krzęcin

herb

Uprzejmie zawiadamiam, że XXXIII Sesja Rady Gminy Krzęcin VIII kadencji odbędzie się dnia 31 maja 2023 r. (środa) o godz. 10.00 w Auli Szkoły Podstawowej w Krzęcinie, przy ul. Pogodnej 4.

 

Porządek sesji:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności rady do podejmowania uchwał.
2.    Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Gminy.
4.    Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
5.    Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzęcin  za rok 2022.
6.    Ocena zasobów pomocy społecznej.
7.    Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie za 2022 rok.
8.    Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzęcin za rok 2022.
9.    Raport o stanie Gminy Krzęcin za 2022 rok.
10.    Debata nad raportem o stanie Gminy Krzęcin za 2022 rok.
11.    Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Krzęcin.
12.    Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2022 rok.
13.    Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krzęcin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
14.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Krzęcin w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
15.    Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2023 rok.
16.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2023-2037.
17.    Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
18.    Wnioski i zapytania Sołtysów.
19.    Informacje Przewodniczącego Rady.
20.    Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Artur Konopelski

PROJEKTY UCHWAŁ

 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 11 czerwca 2023, imieniny: Barnaby i Feliksa