Prace nad projektem budżetu na 2023 rok

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krzęcin

Wójt Gminy Krzęcin informuje o rozpoczęciu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krzęcin na 2023 rok.
W związku z powyższym, działając na podstawie paragrafu 1 Uchwały Nr XXIII/177/2017 Rady Gminy Krzęcin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krzęcin informujemy o możliwości składania przez Radnych, Sołectwa, Organizacje pozarządowe i Stowarzyszenia oraz Mieszkańców wniosków do projektu budżetu na 2023 rok.

Wnioski można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Krzęcinie lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7,
73-231 Krzęcin w terminie do 15 września 2022 roku.
Prawidłowo złożony wniosek, o którym mowa wyżej, powinien zawierać krótki opis zadania, wraz z jego tytułem, zakresem i miejscem realizacji, szacunkowym kosztem oraz uzasadnieniem, z którego wynikać będzie celowość zaplanowania środków na ten cel w 2023 r.
Wnioski o dotacje z budżetu Gminy dotyczące zadań w zakresie: ochrony zabytków, pomocy publicznej i wolontariatu, szkół i przedszkoli niepublicznych, składa się w trybie i terminach określonych w odrębnych przepisach.


Wójt Gminy Krzęcin
                                             Bogdan Wojciech Brzustowicz

 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 14 sierpnia 2022, imieniny: Alfreda i Euzebiusza