"Posiłek w szkole i w domu"

posiłki

W dniu dzisiejszym (17 maja br.) miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Krzęcin Bogdanem Wojciechem Brzustowiczem a Wojewodą Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Magdalenę Zarębską-Kulesza – Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty w Szczecinie na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku.

Dzięki ww. programowi Gmina Krzęcin otrzymała wsparcie w wysokości 79.144,00 zł na remont i doposażenie stołówki oraz jadalni szkolnej przy zaplanowanym wkładzie własnym 19.786,00 zł. Całkowity koszt projektu to kwota 98.930,00 zł. W ramach zadania przewidziano remont jadalni, w tym wymiana drzwi wewnętrznych, zakup wyposażenia kuchni oraz stołów i krzeseł do pomieszczeń, gdzie uczniowie spożywają posiłki. Realizacja projektu już w wakacje.

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest środa 29 czerwca 2022, imieniny: Piotra i Pawła