Zagospodarowanie terenu przy placu Jana Pawła II w Krzęcinie (ul. Tylna, ul. Niepodległości)

plac

W zaawansowanym tempie trwają prace remontowe dotyczące przebudowy oraz modernizacji terenu placu Jana Pawła II w Krzęcinie wraz z przebudową ul. Tylnej i Niepodległości. Wykonawcą przedmiotowych robót jest wyłonione w postępowaniu przetargowym Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Marek Leśniak. Finał tego zadania zgodnie z zawartą umową planuje się do dnia 15 czerwca br.

Przypominamy, że dzięki staraniom Wójta Gminy Krzęcin gmina otrzymała na ten cel wsparcie finansowe w wysokości 1 099 749,15 zł, przy całkowitej wartości zadania 1 228 770,00 zł, wkład własny gminy to kwota 129 020,85 zł. Zadanie dofinansowane jest w  ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie w swoim zakresie przewiduje mi.in. przebudowę ciągu chodnikowego oraz częściowo nawierzchni drogi w pasie ul. Tylnej i Niepodległości, przebudowę placu Jana Pawła II, budowę nowych miejsc postojowych, montażu elementów małej architektury oraz oświetlenia solarnego.

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 11 czerwca 2023, imieniny: Barnaby i Feliksa