Radni uchwalili budżet Gminy Krzęcin na 2022 rok

W programie XXII Sesji Rady Gminy Krzęcin VIII kadencji, która miała miejsce 28 grudnia 2021 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Krzęcinie, najważniejszym punktem obrad był projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na rok 2022. Dochody zaplanowano na 22.191.978,11 zł a wydatki na kwotę 21.890.100,35 zł. Nadwyżka w wysokości 301.877,76 zł zostanie przeznaczona na spłaty rat pożyczek i kredytów zaczerpniętych w poprzednich latach.

radni

Wśród zadań, które Gmina Krzęcin zamierza zrealizować w roku 2022 to, dzięki uzyskanemu wsparciu z Programu Inwestycji Strategii „Polski Ład”, przebudowa ulic: Kwiatowej, Miodowej i Spokojnej oraz ciągów chodnikowych w Krzęcinie za łączną kwotę 2.500.000 zł, w tym otrzymane dofinansowanie 2.325.000 zł, a wkład własny gminy to jedynie 175.000 zł. Planowane jest również wykonanie zagospodarowania terenu przy placu Jana Pawła II za 1.535.000 zł, w tym dofinansowanie z „Polskiego Ładu” – 1.373.825 zł i wkład własny – 161.175 zł oraz budowa chodników w pasie drogi powiatowej w Chłopowie, na ten cel zaplanowano w latach 2022-2023  łącznie 800.000 zł. W Chłopowie przeprowadzona zostanie termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury za 587.687 zł, z czego 373.945 zł stanowi dofinansowanie z PROW. W Mielęcinie planowana jest modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, której wartość kosztorysowa wynosi 191.658 zł, współfinansowane z PROW – 121.951 zł. Wsparcie z tego samego programu, tym razem na zadania z zakresu ochrony dziedzictwa lokalnego, umożliwi wykonanie renowacji nagrobka Otto Beyera na cmentarzu komunalnym w Żeńsku oraz wydanie publikacji książkowej o bitwie pod Granowem. Wartość kosztorysowa tego projektu  stanowi kwotę 118.012 zł, w tym wysokość dofinansowania 51.705 zł.

Podczas wtorkowej sesji po odczytaniu przez Wójta Gminy Krzęcin, Bogdana Wojciecha Brzustowicza sprawozdania z prac w okresie międzysesyjnym, Radni przyjęli także projekty uchwał dot. planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzęcin na rok 2022 i organizacji transportu zbiorowego na terenie gminy Krzęcin.  

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 14 sierpnia 2022, imieniny: Alfreda i Euzebiusza