Gminne Obchody Dnia Seniora i Inauguracja Roku Akademickiego UTW Krzęcin

Jesienią Seniorzy mają sporo okazji do świętowania. 14 listopada obchodzimy Światowy Dzień Seniora, swoją działalność rozpoczynają ponownie Uniwersytety Trzeciego Wieku.

dzienseniora

W naszej gminie 30 listopada 2021 r. w Wiejskim Domu Kultury w Granowie po raz kolejny zorganizowano Gminne Obchody Dnia Seniora połączone z Inauguracją Roku Akademickiego UTW Krzęcin. W spotkaniu oprócz naszych szanownych Seniorów uczestniczyli zaproszeni goście w osobach Burmistrza Pyrzyc, Pani Marzeny Podzińskiej; Prezesa UTW Pyrzyce, Pani Zenobii Walczak; Radnych Gminy Krzęcin, Pani Małgorzaty Matuszak i Pana Stefana Bodnara; Sekretarza Gminy Krzęcin, Pana Ryszarda Przywartego; Skarbnika Gminy, Pani Joanny Witkowskiej, Wiceprezesa stowarzyszenia "Razem dla Gminy Krzęcin", Pana Janusza Głowackiego, Pełnomocnika Wójta ds. Seniorów, Pani Barbary Tuki, Prezesa Związku Koła Niewidomych oddział Choszczno, Pani Barbary Matwiejko, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysów i przedstawicieli organizacji pozarządowych z Kół Gospodyń Wiejskich w Granowie, Krzęcinie, Chłopowie oraz stowarzyszenia "Aktywny Senior" z Chłopowa, których w imieniu Wójta Gminy Krzęcin, Pana Bogdana Wojciecha Brzustowicza i Przewodniczącego Rady Gminy, Pana Artura Konopelskiego, przywitała prowadząca uroczystość inspektor ds. promocji, Pani Sandra Żuk.
W swoim przemówieniu wójt zaznaczył, że Dzień Seniora to doskonała okazja do docenienia ogromnej roli osób starszych w naszym społeczeństwie. W gminie Krzęcin Seniorzy zrzeszeni w szeregach Kół Gospodyń Wiejskich czy stowarzyszeniach działają bardzo aktywnie, udowadniając, ile energii i chęci do działania mają ludzie w dojrzałym wieku. Gospodarz gminy, Pan Bogdan Wojciech Brzustowicz pogratulował Seniorom podejmowanych inicjatyw życząc długich lat w zdrowiu, radości i szacunku.
Bardzo miło było nam gościć w tym dniu naszych nowych Przyjaciół z Pyrzyc, Panią Burmistrz i Panią Prezes UTW, które także złożyły Seniorom najserdeczniejsze życzenia, jak również podkreśliły jak ważną rolę pełnią osoby starsze przepełnione bagażem doświadczeń, wspomnień i dobrych rad.
W czasie spotkania głos zabrali Pełnomocnik Wójta ds. Seniorów, Pani Barbara Tuka, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie, Pan Piotr Drobotko i Sołtys Granowa, Pani Magdalena Rutkowska.
W związku z Inauguracją Roku Akademickiego UTW Krzęcin chór gminny "CON PASSIONE" wykonał hymn studentów "Gaudeamus Igitur". Członkowie chóru zaśpiewali również utwór Czerwonych Gitar pt. "Ciągle pada". Na scenie zaprezentował się zespół śpiewaczy "Granowianki" z utworami "By coś zostało z tych dni" i "Nie spoczniemy", Sandra Żuk, instruktorka chóru oraz uczennice Szkoły Podstawowej w Krzęcinie, Aurelia Wolańska, Kornelia Okulicz-Kozaryn i Zuzanna Kowalczyk.
Wśród gości obecny był dr Rafał Iwański, dr nauk ekonomicznych, socjolog, wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim, który w bardzo interesujący i przystępny sposób przybliżył temat pn. "Samotność vs. bezpieczeństwo. Seniorzy w dobie pandemii Covid-19".
Na koniec mieliśmy okazję uczestniczyć w nastrojowym jesiennym koncercie "Bossa Nova" w pięknym wykonaniu perfekcjonistów w swojej dziedzinie: Pani Marty Staniewskiej, Pana Grzegorza Jurkiewicza i Pana Macieja Żołnierzowa. Usłyszeliśmy m.in. utwory Grażyny Łobaszewskiej, Czesława Niemena, Krystyny Prońko i Magdy Umer.
Pyszny, słodki poczęstunek przygotowało dla wszystkich Koło Gospodyń Wiejskich w Granowie.

Gorąco dziękujemy za przybycie!

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest środa 29 czerwca 2022, imieniny: Piotra i Pawła