XX SESJA RADY GMINY KRZĘCIN

    przewodniczący rady

W dniu 23 września 2021 r. w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Krzęcinie miała miejsce XX Sesja Rady Gminy Krzęcin VIII kadencji.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem z prac wójta z okresu międzysesyjnego Radni podjęli m.in. uchwały dot. Przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Krzęcin na lata 2021-2024 i przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie gminy Krzęcin.

Podczas wrześniowej sesji Rada Gminy podjęła na wniosek wójta uchwałę w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w Gminie Krzęcin. Przewozy autobusowe odbywać się będą na trasie  Krzęcin-Mielęcin-Przybysław-Mielęcin-Krzęcin-Chłopowo-Krzęcin w dni nauki szkolnej (od poniedziałku do piątku – oprócz dni ustawowo wolnych od nauki). Autobusy dostępne będą dla wszystkich mieszkańców i będą jeździły wg rozkładu podanego w linku poniżej:

https://www.krzecin.pl/aktualnosci/pokaz/1762_nowe_polaczenia_autobusowe

Radni przyjęli również informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzęcin za pierwsze półrocze 2021 roku, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2021-2034 oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku.

Wpisany przez: admin

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 14 sierpnia 2022, imieniny: Alfreda i Euzebiusza